Ciepłownie i elektrownie

Udrożnienie przepływu przez zasobniki węgla kamiennego

Ciepłownie i elektrownie

Modernizacja pompowni zakładowej

Ciepłownie i elektrownie

Zabudowa kontenerowej kotłowni gazowej

Ciepłownie i elektrownie

Zapewnienie ciągłości podawania węgla