Elektrociepłownia

Ciągłość podawania węgla przez zsypy węglowe

Elektrociepłownia

Instalacja dysz na zasobniku węglowym

Elektrociepłownia

Zapewnienie ciągłości podawania węgla

Elektrociepłownia

Udrożnienie przesypu węgla przez kruszarkę

Elektrociepłownia

Blokowanie węgla w układzie nawęglania