Elektrociepłownia

Zapewnienie ciągłości podawania węgla

Elektrociepłownia

Udrożnienie przesypu węgla przez kruszarkę

Elektrociepłownia

Blokowanie węgla w układzie nawęglania