Skutecznie wyeliminowaliśmy problem zalegania węgla na ścianach kruszarki i zsypów. Dzięki zoptymalizowanej pracy dysz pulsacyjnych urządzenia są w pełni drożne. Nawet węgiel o słabych właściwościach i deszczowa pogoda nie zatrzymują produkcji.

Czas realizacji

W czasie ruchu

Instalację doprowadzającą sprężone powietrze wraz z kolektorami sprężonego powietrza zamontowaliśmy na ruchu, bez konieczności zatrzymywania pracy elektrociepłowni. 

 

Podczas odstawienia bloku

Dysze pulsacyjne oraz instalację zasilania udało nam się zamontować w czasie planowego odstawienia bloku. 

Problem klienta

Zarówno ściany wnętrz kruszarki, jak i zsypów znajdujących się w środku i pod spodem, były oklejone. Transportowany do kruszarki węgiel charakteryzował się tak złymi właściwościami, że nawet na pionowych ścianach tworzyły się narosty. Te finalnie prowadziły do zablokowania kruszarki i konieczności jej czyszczenia. By to zrobić, należało za każdym razem wyłączyć kruszarkę wraz z jedną z dwóch linii podawania węgla do kotła. Sytuacja bardzo często wymuszała zaniżenie mocy bloku.

 

Wyzwania

Największym wyzwaniem było dobranie urządzeń oraz zaprojektowanie ich rozmieszczenia w sposób, który rozwiąże problem częstego blokowania linii nawęgla na odcinku kruszarek. 

 

Paliwa stosowane przez klienta mają bardzo złe właściwości pod względem transportowalności. Problemy szczególnie nasilają się w okresach deszczowych. Co istotne, podjęliśmy się zadania bez stawiania warunków parametrowych dla paliwa

 

Dodatkowym wyzwaniem była taka koordynacja prac, by montaż dysz i uruchomienie całej instalacji mogło się odbyć podczas krótkiego odstawienia remontowego

01 |

  • Instalacja dysz pulsacyjnych w kruszarce, na  zsypach pod kruszarką oraz zsypach wlotowych do kruszarki. 
  • Przeprojektowanie elementów technologii oraz ich montaż.
  • Dysze pulsacyjne VA51C 
  • Elementy montażowe serii MPS
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Zastosowaliśmy instalacje dysz pulsacyjnych w II etapach

 

Etap I

Początkowo, ze względu na brak zgody na jakiekolwiek prace w samej kruszarce (będącej na gwarancji), zabudowaliśmy dysze pulsacyjne na  zsypach pod kruszarką oraz zsypach wlotowych do kruszarki. Dobór ilości oraz rozmieszczenie dysz dobraliśmy tak, by zapewnić drożność zarówno na zsypach, jak i częściowo udrożnić powierzchnie wokół tej strefy

 

Etap II

Po uruchomieniu i użytkowaniu dysz przez 4 miesiące, klient zlecił nam rozbudowę instalacji dysz o samą kruszarkę, przedkładając ograniczenia problemów z  blokowaniem się technologii nad gwarancję. W ramach prac dodatkowych zrealizowaliśmy częsciowe przeprojektowanie kwasodoprnego wyłożenia zsypu do kruszarki i wysypu na podajnik zgrzebłowy, a następnie dokonaliśmy montażu tych elementów