EFRR kolor poziom rgb
ER-Gliceryna BienkowiceSzkielet MOSA-Zdmuchiwacze CR-OdpylaczCyklonowy-3 ElsenCzestochowa-WodaChlodzaca-z2

O FIRMIE

 

PROFIL FIRMY

 

Firma Polstage powstała w 2000 roku w wyniku wcześniejszej współpracy pomiędzy austriacką firmą IRM AG z Wiednia oraz Jerzym Siedlaczkiem, polskim przedsiębiorcą działającym na rynku energetycznym. Fundamenty nowej firmy zostały stworzone przez kilku młodych specjalistów z branży IT, absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy rozpoczęli pracę projektantów dla naszego austriackiego partnera.

Polstage znacząco wzrosła i rozwinęła się w ciągu pięciu lat od założenia. Obok IRM, która nadal pozostaje strategicznym klientem, nawiązaliśmy również bliską współpracę w zakresie outsourcingu usług informatycznych z firmami z Austrii, Niemiec i USA.

Usługi informatyczne stanowiły większość wykonywanych robót do roku 2006, w którym rozpoczęto realizację wieloletniego kontraktu na wykonanie projektu inwestycji „Budowa Zakładu Wydobywczego i Zakładu Przeróbczego Żwiru w Roszkowie-Bieńkowicach”. Od tego czasu stale poszerzana była działalność inżynierska i projektowa, również o usługi w zakresie AKPiA, montażu i modernizacji urządzeń, czy weryfikacji dokumentacji projektowej.

Od 2012 roku stale wzrasta ilość wykonywanych przez naszą firmę usług z zakresu grafiki inżynierskiej, które realizujemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D.

W chwili obecnej realizujemy zadania w przemyśle energetycznym, wydobywczym oraz w sektorze ochrony środowiska, automatyki i oprogramowania komputerowego, projektując i wykonując urządzenia i instalacje przemysłowe.