Dzięki instalacji dysz pulsacyjnych na zsypach węgla wyeliminowaliśmy problem powtarzającej się niedrożności. Prewencyjna i zoptymalizowana praca dysz zapewnia drożność zsypów, a co za tym idzie – ciągłość zsypywania węgla do kotła. Nawet węgiel niskiej jakości o bardzo dużej wilgotności nie zalega już na ścianach zsypów.

Czas realizacji

Przed startem

Elementy montażowe zaprojektowaliśmy tak, aby jak najlepiej wpasować się w krzywizny zsypów rurowych oraz zwiększyć skuteczność działania dysz pulsacyjnych. Specjalnie zaprojektowane elementy montażowe wkomponowaliśmy w nowe fragmenty ciągu zsypowego, które zainstalowaliśmy w sposób, który ułatwia prace montażowe.

 

Podczas odstawienia bloku

Podczas odstawienia bloku
Przygotowane wcześniej fragmenty zsypów z wspawanymi elementami montażowymi zainstalowaliśmy podczas planowanego odstawienia bloku związanego z corocznym serwisem. Wtedy też rozbudowaliśmy infrastrukturę sprężonego powietrza wraz z kolektorami.

Poza tym stworzyliśmy instalację elektryczną, której celem jest zasilanie dysz pulsacyjnych i sterowanie nimi. Następnie zamontowaliśmy dysze pulsacyjne wraz z uzrądzeniami zasilającymi.

Problem klienta

Rozpatrywane fragmenty rurociągów zsypowych znajdują się jednocześnie w pobliżu kompensatorów, jak i w miejscu zmiany geometrii rurociągu. Połączenie słabej jakości węgla wraz z dużą wilgotnością powodowało osadzanie się węgla na ścianach zsypu, warstwa po warstwie. Proces ten nasilał się lawinowo. Kolejne warstwy powodowały coraz szybsze zarastanie przekroju kanału. Proces ten prowadził do zmniejszania ilości podawanego węgla, a tym samym do spadku mocy i sprawności kotła energetycznego. Pomimo stosowania przez obsługę środków usuwających narosty, ostatecznym rozwiązaniem było mechaniczne czyszczenie i skrobanie węgla. To z kolei można było robić tylko podczas odstawienia, co generowało znaczące straty.

Wyzwania

Na starcie projektu sporym wyzwaniem było zainstalowanie dysz w taki sposób, by uzyskać możliwie największą wydajność przez spłaszczenie powierzchni zsypu, ale bez konieczności zmniejszania jego przekroju

Dodatkowe wyzwania dotyczyły: 

  • sprawnej koordynacji prac między podwykonawcami,
  • utrzymania najwyższej jakości działań,
  • pełnego nadzoru nad wykonawstwem. 

Prace na każdym etapie przedsięwzięcia musiały przebiegać z najwyższa jakością ze względu na precyzyjne dopasowanie wszystkich elementów

01 |

  • Zaprojektowanie specjalnych elementów montażowych dopasowanych do średnicy wykorzystywanych zsypów węglowych; 
  • Instalacja dysz pulsacyjnych umieszczona na 4 zsypach w najbardziej newralgicznych miejscach (4 zsypy na każdym 6 dysz);
  • Uruchomienie i dostosowanie algorytmu działania dysz do panujących warunków przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza
  • Dysze pulsacyjne VA51C 
  • Specjalne elementy montażowe wykorzystujące elementy serii MPN rozbudowane o odpowiednio ukształtowana powierzchnię roboczą
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Wykorzystaliśmy nasze doświadczenia z wcześniejszych realizacji związanych z transportem węgla oraz przeprowadziliśmy dogłębną analizę procesu podawania paliwa i geometrii układu nawęglania. Zaprojektowaliśmy instalacje dysz pulsacyjnych w czterech niezależnie zasilanych i sterowanych strefach układu nawęglania

Projekt instalacji obejmował przede wszystkim dedykowany montaż systemu dysz pulsacyjnych. Bardzo ważnym zadaniem było też zapewnienie rozwiązania sterowania instalacją, które będzie najbardziej kompatybilne z całym układem sterowania elektrociepłowni, AKPiA. Dzięki temu mogliśmy zgrać pracę dysz pulsacyjnych z zadaniami innych urządzeń zabudowanych w układzie nawęglania. Efekt? Najwyższa skuteczność i wysoki poziom automatyzacji.