Instalacja pozwoliła odciążyć obsługę elektrociepłowni od niepotrzebnego ingerowania młotami jednocześnie zwiększyła niezawodność układu nawęglania. Oblepianie się zsypów węglowych jest powszechnym problemem. Stosownie coraz gorszej jakości paliwa nie pomaga w zmniejszeniu się tego zjawiska. Dzięki instalacji dysz pulsacyjnych na zsypach węgla wyeliminowaliśmy ten problem. Prewencyjna praca instalacji skutecznie zabiega nawarstwiania się węgla na ścianach.

Czas realizacji

Podczas odstawienia bloku

Montaż instalacji przebiegał dwuetapowo i przy współpracy z firmami zakładowymi. Dysze pulsacyjne zamontowane są w klapie rewizyjnej zsypu  węglowego. W związku z tym prace przygotowawcze i montażowe mogły zostać wykonane częściowo na warsztacie co niewątpliwie korzystnie wpływa na przyspieszenie prac i obniżenie kosztów.

W przygotowanej klapie zsypu wykonane zostały otwory i wspawane zostały elementy montażowe. Tak przygotowane klapy były gotowe do montażu na obiekcie.

W tym samym czasie zakładowe firmy wykonywały instalacje sprężonego powietrza wraz z kolektorami jak również połączenia elektryczne oraz sterowania łącząc nasze szafy sterownicze z zakładowym AKPiA.

 

Problem klienta

Powszechnym miejscem, w którym występują problemy z przesypem materiału są wszelkie zmiany geometrii. Jest i podobnie w tym wypadku, miejsce zmiany kąta rury zsypowej. W połączeniu z dużą wilgotnością węgla było to miejsce oklejania się i nawarstwiania węgla w jednym miejscu utrudniając przesyp. Proces ten prowadził do zmniejszania ilości podawanego węgla, a tym samym do spadku mocy i sprawności kotła energetycznego. Pomimo stosowania przez obsługę środków usuwających narosty, ostatecznym rozwiązaniem było mechaniczne czyszczenie i skrobanie węgla. To z kolei można było robić tylko podczas odstawienia, co generowało znaczące straty.

 

Wyzwania

Niewielka ilość miejsca wokół rur zsypowych. Mnogość osprzętu i bliskość innych konstrukcji powodowała utrudnione dojście do rur zsypowych i umieszczenie tam naszej instalacji.

 

Dodatkowe wyzwania dotyczyły: 

  • sprawnej koordynacji prac między podwykonawcami,
  • utrzymania najwyższej jakości działań,
  • pełnego nadzoru nad wykonawstwem. 

 

Prace na każdym etapie przedsięwzięcia musiały przebiegać z najwyższa jakością ze względu na precyzyjne dopasowanie wszystkich elementów.

 

01 |

  • Prefabrykacja elementów montażowych dysz w klapach zsypowych;
  • Instalacja dysz pulsacyjnych umieszczona na 4 zsypach w najbardziej newralgicznych miejscach (4 zsypy na każdym 3 dysze);
  • Uruchomienie i dostosowanie algorytmu działania dysz do panujących warunków przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza
  • Dysze pulsacyjne VA51C
  • Specjalne elementy montażowe wykorzystujące elementy serii MPN
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens Simatic

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Zaprojektowaliśmy instalację wraz z rozmieszczeniem dysz na istniejącej linii podawania węgla oraz przygotowaliśmy miejsca montażu samych dysz pulsacyjnych.

Kolejna częścią był skoordynowanie prac wykonania rurociągów, kolektorów oraz wykonanie instalacji AKPiA łączącej nasze szafy sterownicze z systemem sterowania elektrociepłowni. Koordynacja prac zwieńczona terminowością i pełna skutecznością działania zapewniła nam możliwie szybki start działania instalacji. Po montażu nasi specjaliści kontrolowali pracę tak by szybko i skutecznie dopracować algorytmy pracy instalacji w połączeniu z systemem sterowania DCS. Niezwykle ważnym była kontrola czasu pracy urządzeń oraz ich częstotliwość. Finalnie dobrane zostały programy, które skutecznie działają po dziś dzień.