To jedna z naszych najszybszych, ale i najbardziej kompleksowych realizacji. Dzięki instalacji dysz pulsacyjnych wyeliminowaliśmy zjawisko zawieszania się węgla w układzie nawęglania kotła fluidalnego CFB.

Czas realizacji

Przed startem

Dzięki wcześniejszej współpracy z Polstage, służby techniczne doskonale znały szczegóły działania dysz pulsacyjnych. Bardzo dobra komunikacja oraz jasno określony cel, pozwoliły nam szybko dopasować parametry systemu i w pełni zrealizować założenia projektu.

 

3 miesiące

Tyle czasu zajęła nam jedna z naszych najszybszych i jednocześnie najbardziej kompleksowych realizacji. W nieco ponad 3 miesiące wykonaliśmy następujące zadania:

 • uzgodnienia techniczne
 • pozyskanie zamówienia
 • wykonanie projektów wielobranżowych
 • dostawę urządzeń, prefabrykację i wymianę części elementów stalowych
 • montaż w zakresie mechanicznym i elektrycznym
 • uruchomienie, optymalizację i szkolenie obsługi

Problem klienta

Instalacja podawania węgla do kotła fluidalnego na wielu odcinkach była niedrożna i wymagała stałej, mechanicznej interwencji służb elektrowni. W niektórych strefach (które z uwagi na ich kształt i geometrię określamy jako wąskie gardła) obijanie młotami lub zatrzymywanie instalacji i skrobanie odbywało się bardzo często. Udrożnienie było konieczne po każdej dostawie mokrego paliwa lub w okresach deszczowych, gdy węgiel stawał się bardzo lepki i gliniasty. 

 

Oprócz bardzo dużego obciążenia pracowników elektrowni, palącym problemem była zaniżona moc bloku oraz konieczność interwencyjnego podawania oleju rozpałkowego, co niosło ze sobą duże koszty.

 

Wyzwania

Nasze zadanie wymagało bardzo dobrej koordynacji prac projektowych, prefabrykacji elementów stalowych, a także logistyki dostaw i samego montażu z uwagi na bardzo krótki czas realizacji (mniej niż 3 miesiące). 

 

Dodatkowym wyzwaniem okazały się właściwości podawanego paliwa. W okresach deszczowych składowany na zwałach węgiel o dużej zawartości minerałów ilastych oraz podziarna staje się bardzo lepki i gęsty. To z kolei powoduje błyskawiczne zarastanie odcinków zwężających się zsypów w obrębie:

 • kruszarek, 
 • podajników celkowych,
 • zsypów do kotła.

01 |

 • Projekt instalacji dysz pulsacyjnych w pięciu niezależnie zasilanych i sterowanych strefach układu nawęglania.
 • Zgranie pracy dysz pulsacyjnych z innymi urządzeniami zabudowanymi w układzie nawęglania
 • Przeprojektowanie, prefabrykacja i montaż części zsypów  zsypy (korekta geometrii) na odcinkach najbardziej zdegradowanych przez obijanie.
 • Montaż instalacji doprowadzenia sprężonego powietrza, dysz pulsacyjnych, instalacji sterowania i zasilania.
 • Uruchomienie i optymalizacja algorytmów sterowania dla zapewnienia drożności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza.
 • Projekt wielobranżowy w wersji podstawowej oraz powykonawczej.  
 • Dysza pulsacyjna VA51C oraz VA60SS
 • Elementy montażowe serii MPS-TK-2 oraz MPN
 • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Bazując na doświadczeniach z wcześniejszych realizacji oraz dogłębnej analizie procesu podawania paliwa i geometrii układu nawęglania, zaprojektowaliśmy instalacje dysz pulsacyjnych w pięciu niezależnie zasilanych i sterowanych strefach układu nawęglania. Naszym celem było zgranie pracy dysz pulsacyjnych z innymi urządzeniami zabudowanymi w układzie nawęglania dla możliwie najlepszej skuteczności oraz wysokiego poziomu automatyzacji. Co ważne, nie mogliśmy ingerować w nadrzędny system sterowania. 

 

Przeprojektowane zsypy (po korekcie geometrii), wykonaliśmy i zbudowaliśmy w miejscu zsypów zdegradowanych przez obijanie. Instalacja doprowadzenia sprężonego powietrza została częściowo zabudowana podczas pracy bloku, co pozwoliło na znaczące zmniejszenie czasu odstawienia bloku na montaż pozostałych urządzeń. Instalację dysz pulsacyjnych po zabudowie i uruchomieniu poddaliśmy optymalizacji (algorytmy sterowania) dla zapewnienia drożności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza. Dla instalacji przygotowaliśmy projekt wielobranżowy w wersji podstawowej oraz powykonawczej.