Pogarszającej się jakości węgiel potrafi powodować problemy nie tylko ze spalaniem, ale również już na etapie transportu i podawania do kotła.

Mimo zasobników o niemalże pionowym nachyleniu ścian, właściwości fizyczne paliwa tj. wilgotność czy zawartość frakcji ilastych potrafią sprawiać wiele problemów w postaci zawieszania się i tworzenia nawisów utrudniając znacznie pracę kotła.

Czas realizacji

Pierwotnie instalacja dysz pulsacyjnych została wykonana na jednym z 5 zasobników węgla. Była to instalacja pilotażowa wykonana w ramach projektu badawczego, a jej techniczna realizacja została wykonana w 2 tygodnie. Bardzo szybkie efekty tej instalacji przyniosły konkretne decyzje o rozbudowie instalacji dysz pulsacyjnych na pozostałych zasobnikach. Całość przedsięwzięcia zamknęła się w okresie jednego roku, a jej nieustanna praca powoduje ciągłość przesypu materiału, po mimo coraz gorszych parametrów paliwa.

01 |

Problem klienta

Problemem było obklejanie się ścian zasobnika, powstawanie martwych stref, problemy ze zsypem materiału do podajnika i młynów. Problem z przepływem węgla przez zasobniki były powodem zaniżania mocy kotła, interwencyjnego stosowania mazutu jak i zatrzymań pracy kotła.

 

Wyzwania

Niewątpliwym wyzwaniem był montaż pilotażowej instalacji dysz ze względu na panujące warunki. Instalacja powstawała w okresie letnim podczas pracy kotła i pozostałych zasobników. Niezwykle wysokie temperatury panujące w środku nie sprzyjały. Jednak nawet takie warunki nie powstrzymały nas od wykonania pracy tak dobrze, że bardzo szybko zwrócono się z chęcią jej rozbudowy.

 

 

 

  • Instalacja dysz pulsacyjnych VA-51C oraz VA-60SS.
  • Instalacja przygotowania i uzdatnienia sprężonego powietrza
  • Szafa sterownicza oparta o jednostki Siemens Simatic S7 z zaprogramowanymi 3 algorytmami pracy dysz, które sterują czasem przerwy pomiędzy zadziałaniem urządzenia
  • Dysze pulsacyjne VA-51C
  • Dysze pulsacyjne VA-60SS
  • Elementy montażowe serii MPS-51C-TK2 – elementy z blachą trudnościeralną
  • Elementy montażowe serii MPS-60C-TK2 – elementy z blachą trudnościeralną
  • Szafy sterownicze oparte o sterowniki Siemens Simatic S7

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Montaż instalacji dysz pulsacyjnych był wykonany przez nas kompleksowo. Zarówno cześć mechaniczna jak i elektryczna. Wykonane zostały przez nas otwory w zasobnikach, montaż elementy montażowe z płytą trudnościeralną jak i osadzone zostały dysze. Kolektory sprężonego powietrze zostały wcześniej, wstępnie wykonane po za obiektem, a następnie połączone i zamontowane na miejscu docelowym. Wykonane przez nas zostały również wszystkie połączenia elektryczne. Zarówno pomiędzy dyszami a szafami jak i wykonane zostało podłączenie elektryczne samych szaf sterowniczych. Powstałe lokalne szafy sterownicze odpowiadają za kontrole nad pracą dysz na poszczególnych zasobnikach oraz zliczanie wykonanych cykli.