Wykonaliśmy kompleksową modernizację systemu grzewczego. W ramach projektu zabudowaliśmy kontenerową kotłownię gazową oraz przygotowaliśmy istniejącą kotłownię węglową do pełnienia funkcji rezerwy mocy z obiegiem rozdzielonym od instalacji płytowym wymiennikiem ciepła

Potrzeba klienta

Rosnące restrykcje emisyjne pociągają za sobą wzrost zapotrzebowania na modernizacje starych kotłowni. Wszystkie instalacje na obiekcie klienta (w tym instalacje centralnego ogrzewania) pochodziły z lat 70. ubiegłego wieku. Nasz klient mierzył się z problemem dywersyfikacji paliw zasilających instalacje centralnego ogrzewania w taki sposób, by mogły spełniać normy emisyjne przy optymalnym koszcie wytworzenia ciepła.

Wyzwania

Jednym z wyzwań było zapewnienie optymalnego rozwiązania przebudowy istniejącej kotłowni. W grę wchodziła albo modernizacja istniejącej kotłowni i montaż w niej kotła gazowego, albo przebudowa kotłowni gazowej w wolnostojącym kontenerze. Każda z opcji ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Wybrane rozwiązanie musiało być optymalne ekonomicznie. Istniejąca kotłownia nie była odpowiednio przystosowana dla instalacji gazowych pod względem bezpieczeństwa pożarowego, dlatego zamawiający podjął decyzję o wykonaniu kotłowni kontenerowej

01 |

 • Redukcja liczby kotłów węglowych do dwóch jednostek pełniących funkcję rezerwy mocy
 • Modernizacja istniejącego komina poprzez zastosowanie wkładu ze stali kwasoodpornej
 • Zabudowa kontenerowej kotłowni gazowej wraz z instalacjami automatycznymi, które pozwalają zdalnie monitorować parametry
 • Modernizacja istniejącej instalacji w celu optymalnego rozdzielenia obiegu
 • Podłączenie wodne, gazowe oraz elektryczne

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

W ramach inwestycji nadzorowaliśmy szereg czynności związanych z zainstalowaniem i uruchomieniem kontenerowej kotłowni gazowej

Jednym z istotnych elementów na starcie projektu było wykonanie przez uprawnionego specjalistę ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz jej zaopiniowanie przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej. 

Następnie wykonywaliśmy projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy, który uwzględniał zarówno warunki przyłączenia jak i niezbędne do wykonania prace modernizacyjne budowli.

Same projekty obejmowały: 

 • rozwiązania zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę systemu cieplnego, 
 • system uzdatniania wody, 
 • system detekcji gazu współpracujący z zaworem szybkozamykającym, 
 • stabilizację ciśnienia wody oraz układ automatycznej regulacji z regulacją pogodową temperatury i możliwością integracji z usługą „Systemu Monitoringu Odległych Kotłowni”.

Działania te wymagały znacznej ilości uzgodnień technicznych i pozwoleń prawnych. Naszym zadaniem w ramach projektu było także uzyskanie zgód na wykonanie inwestycji. Dokumentacja obejmowała pierwsze plany, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz jej formalne zakończenie.

Po uzyskaniu pozwoleń na fizyczne działanie w ramach inwestycji, dostosowaliśmy istniejącą instalację do włączenia nowego obiegu. Przygotowaliśmy też grunt pod posadowienie kontenera. 

W międzyczasie trwały już prace związane z modernizacją istniejącego komina. Ta część polegała na zainstalowaniu wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej. Po wstępnie przygotowanych czynnościach oraz posadowieniu kontenera we właściwym miejscu przystąpiliśmy do wykonywania połączeń wodnych, gazowych i elektrycznych.

 

Zakres naszych prac obejmował również:

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej;
 • Odprowadzenie spalin i skroplin z ich neutralizacją;
 • Zabudowę podliczników energii elektrycznej i wody;
 • Prace budowlane – naprawy ścian i malowanie pomieszczenia po przebiciach ścian oraz demontażu poprzednich instalacji;
 • Przeprowadzenie prób rozruchowych i testów;
 • Uzyskanie opinii kominiarskiej.
 • Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji.