Wykonaliśmy zadanie polegające na relokacji układu pompowego w obszarze jednego budynku. Wpasowanie w istniejącą infrastrukturę jako tymczasowe rozwiązanie wymagało nie tylko przygotowania tymczasowych fundamentów, ale również poprowadzenia rurociągów pomiędzy istniejącymi przeszkodami.  Po wykonaniu prac i uruchomieniu instalacji istotnie również prowadzone były prace weryfikujące poprawność posadowienia urządzeń.

Problem i Wyzwania

W związku z nowymi inwestycjami zakładowej ciepłowni wniknęła potrzeba relokacji istniejących pomp obiegowych. Zmiana położenia pomp wiązała się z przygotowaniem konstrukcji montażowych jak również zaplanowaniem i wykonaniem nowej trasy rurociągów wodnych. Okres relokacji przypadł na możliwie najtrudniejszy dla ciepłownictwa czyli przełom grudnia i stycznia. Inwestycja wymagała założenia niewielkiego marginesu błędu.

01 |

  • Wizja terenu oraz zaplanowanie wszelkich tras logistycznych w pracującym zakładzie
  • Wykonanie wstępnych projektów
  • Wykonanie wizualizacji umiejscowienia urządzeń wraz z nowymi trasami rurociągów z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks
  • Wykonanie konstrukcji stalowych pełniących funkcję stelaża/fundamentu pompy i silnika
  • Przygotowanie posadowienia wraz z potrzebą wypełnienia cementowego istniejących nieużywanych kanałów kablowych
  • Kotwienie konstrukcji stalowych
  • Demontaż istniejących pomp i silników wraz z przerobieniem mocowań
  • Posadowienie urządzeń
  • Wykonanie połączeń rurociągów
  • Pomiary drgań