Zasobniki magazynowania materiałów sypkich, a czasem tylko pozornie sypkich są symbiotycznym elementem instalacji dysz pulsacyjnych. Blokowanie się, tworzenie nawisów, mostowanie – wiele rodzai zasobników i materiałów, a problemy wszędzie niemalże identyczne. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z zasobnikiem węglowym w elektrociepłowni. Jakość węgla i produktów dodawanych jak choćby biomasa różnią się nie tylko składem ale i wilgotnością. Ilość materiału w połączeniu z słabymi właściwościami sypki ale również ze zmianą geometrii powoduje, że bez ingerencji mechanicznej zasobnik jest bezużyteczny. Tutaj z pomocą przychodzi instalacja dysz pulsacyjnych pozwalająca na bezobsługowe udrażnianie, polepszanie przesypu, a przede wszystkim na brak konieczności uderzania w zasobnik.

Czas realizacji

Przed montażem

Głównymi zadaniami przed przystąpieniem do fizycznej realizacji działania była prefabrykacja szafy sterowniczej oraz przygotowanie dysz pulsacyjnych wraz z elementami montażowymi.

Istotnymi elementami, jako pół prefabrykaty były kolektory sprężonego powietrza. Wstępnie zespawane zostały przygotowane na warsztacie.

Montaż

Montaż kompletnej instalacji dysz pulsacyjnych składał się z kilku etapów. Na początku wykonywane były odwierty w ścianach zasobników i montaż elementów montażowych. Jednocześnie zawieszana była szafa sterownicza. Następnie montaż dysz pulsacyjnych w elementach montażowych. Ten etap pozwolił na montaż kolektorów sprężonego powietrza. Zawiesia oraz wykonywanie otworów pod króćce do zaworów i węzy dysz pulsacyjnych wykonywane były na obiekcie. Po wykonaniu całej instalacji przyszedł czas na zabezpieczenie antykorozyjne oraz rozprowadzenie przewodów sterowniczych od szafy do dysz pulsacyjnych.

Następnym krokiem było uruchomienie instalacji, przetestowanie, podłączenie presostatu oraz szkolenie obsługi.

Problem klienta

Notoryczne blokowanie się węgla – jedyny, a zarazem poważny problem. Wraz ze zmianami jakości oraz wilgotności podawanego węgla, zasobniki węglowe stają się przeszkodą do dalszego transportu paliwa. Powstawanie nawisów oraz mostów, które nie są w stanie być usunięte nawet przez działka powietrzne. Ciągła konieczność uderzania młotem przez obsługę jako udrażnianie powoduje nie tylko mała skuteczność pracy, ale również wpływa to na bezpieczeństwo.

Wszelkie próby dotychczasowych działań mających na celu rozwiązanie problemu okazywały się nieskuteczne. Wibracje, działka, młoty wszystko to nie przyniosło pozytywnych rezultatów.

Klient więc zdecydował się na wykonanie testowej instalacji dysz pulsacyjnych na jednym z zasobników węglowych po to by przekonać się, że nasza gwarancja przepływu jest realna i poparta referencjami i doświadczeniem.

 

Wyzwania

Ograniczony czas odstawienia zasobnika powodował, że wszystkie pracy związane z montażem instalacji dysz pulsacyjnych, a przede wszystkim elementów montażowych musiały być bardzo precyzyjnie i bez poślizgów wykonane.

Zamontowane wcześniejsze próby polepszania przepływu materiału w postaci działek powietrznych spowodowały, że ilość miejsca zarówno na samych ścianach jak i wokół był znacznie ograniczony. Lawirowanie rurami kolektora pomiędzy zbiornikami powietrza działek wymagał kilku kompromisów geometrycznych.

 

01 |

  • Wizja lokalna, rozmowy z obsługą jak i ustalenie miejsc montażu dysz pulsacyjnych
  • Instalacja dysz pulsacyjnych umieszczona stożku silosu (13 dysz VA-51C)
  • Uruchomienie i dostosowanie algorytmu działania dysz do panujących warunków przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza
  • Dysze pulsacyjne VA51C
  • Specjalne elementy montażowe z płytą trudnościeralną wykorzystujące elementy serii MPS-TK2
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Wizja lokalna oraz omówieniem z klientem występujących problemów

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w realizacjach związanych z transportem węgla przedstawiliśmy koncepcję rozmieszczenia dysz pulsacyjnych,

Wykonaliśmy całą instalację obejmującą montaż dysz, kolektorów oraz automatykę sterującą urządzeniami.

System sterowania w ramach instalacji testowej działa lokalnie.