Instalacja dysz pulsacyjnych pozwoliła na wyeliminowanie powtarzającego się problemu niedrożności zsypów węglowych. Prewencyjne oczyszczanie newralgicznych miejsc na ścianie zapewniła ciągłość przesypu i brak potrzeby ingerencji obsługi w ramach oczyszczania mechanicznego. Utrzymywana jest ciągłość zsypywania a co za tym idzie zapewnienie sprawnej pracy kotła.

Czas realizacji

Przed montażem

Przed montażem dysz pulsacyjnych zaprojektowane, wykonane jak i zamontowane zostały kolektory sprężonego powietrza. Montaż, wykonawstwo jak i połączenie kolektorów spoczywało na firmach zakładowych z naszym nadzorem.

Przygotowane wcześniej zostały również szafy sterownicze jak i kompletacja elementów urządzeń wchodzących w skład instalacji dysz pulsacyjnych dla danego rozwiązania montażowego.

 

Podczas odstawienia nitki podawania węgla

Wykonanie 8 otworów w podwójnych ścianach z utrudnionym dostępem do środka zsypów jak i ograniczonym miejscem wokół pola roboczego. Montaż elementów montażowych z blachą trudnościeralną jak i montaż dyszy wraz z podłączeniem.

Przygotowane wcześniej szafy sterownicze zostały zamontowane w miejscu pracy dysz, a po montażu dysz pulsacyjnych zostały rozprowadzone przewody sterownicze.

 

 

Problem klienta

Ze względu na pogarszająca się jakość paliwa geometria zsypów węglowych do podajnika ślimakowego stanowiła przyczynek do oklejania się ścian. Narastanie paliwa stałego z czasem powodowało ograniczenie podawanego materiału tym samym do spadku mocy i sprawności kotła energetycznego jak również problemy z usunięciem zalegającego materiału.

Pomimo wyłożenia zsypów stalą nierdzewną lub tworzywami sztucznymi efekt oklejania nadal występował. Ostatecznym rozwiązaniem było mechaniczne czyszczenie i skrobanie węgla. To z kolei można było robić tylko podczas odstawienia, co generowało znaczące straty.

 

Wyzwania

Jednym z większych wyzwań w tym zdaniu był ograniczony czas działania. Zarówno czas przygotowania do wykonania instalacji jak i czas przeznaczony na jej montaż. Sprawne działania logistyczne, wykonawcze jak również zapasy magazynowe pozwolił na skrócenie do minimum czasu od zamówienia do wykonania. Ponadto instalacja podawania węgla wszak odstawiona również w związku z innymi naprawami to czas jaki był przeznaczony na montaż dysz wynosił nie więcej niż 48h. Gęstość zabudowy pozostałych urządzeń instalacji, ograniczony czas jak również odwierty w podwójnych ścianach stanowił wyzwanie jednak nie takie, którego nie można by sprostać. Nasi montażyści sprawnie poradzili sobie również nowo powstałymi problemami podczas wykonywania prac. 

 

  • Wizja lokalna, rozmowy z obsługą jak i ustalenie miejsc montażu dysz pulsacyjnych;
  • Instalacja dysz pulsacyjnych umieszczona na 2 zsypach w najbardziej newralgicznych miejscach (2 zsypy na każdym 4 dysze);
  • Uruchomienie i dostosowanie algorytmu działania dysz do panujących warunków przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza
  • Dysze pulsacyjne VA51-C
  • Specjalne elementy montażowe wykorzystujące elementy serii MPS-TK2 – elementy montażowe z płytą trudnościeralną
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Wykorzystaliśmy doświadczenie z realizacji związanych z transportem węgla oraz przeprowadziliśmy dogłębną analizę procesu podawania paliwa i geometrii układu nawęglania. Zaprojektowaliśmy instalacje dysz pulsacyjnych wraz ze sterowaniem lokalnym.

Projekt instalacji obejmował przede wszystkim dedykowany montaż systemu dysz pulsacyjnych jak i systemu sterowania lokalnego.

 

 

 

 

01 |