Elektrociepłownia

Zapewnienie ciągłości podawania węgla

Produkcja izolacji

Udrożnienie filtra workowego

Ciepłownie i elektrownie

Zabudowa kontenerowej kotłowni gazowej

Usługi inżynieryjne

Budowa Zakładu Wydobycia i Przeróbki Żwiru