Współudział w budowie Zakładu Wydobycia i Zakładu Przeróbki Żwiru Bieńkowice wraz z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.

Potrzeba klienta

Budowa Zakładu Wydobycia i Przeróbki Żwiru to przedsięwzięcie, które wymaga doświadczenia na wielu polach. Inwestor, podmiot doświadczony w eksploatacji oraz handlu kruszywem na rynku europejskim, potrzebował:

 • partnera pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu,
 • wspierającego biura projektowego z doświadczeniem na polskim rynku. 

Wyzwania

Udział w tym projekcie był nietypowy nie tylko ze względu na szeroki zakres techniczny i organizacyjny. Całe przedsięwzięcie wymagało od nas szczegółowego kontrolowania powstających projektów oraz ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. Budowany zakład graniczy z Obszarem Natura 2000 „Las koło Tworkowa”. Analiza wpływu na środowisko została przedstawiona w opracowanym przez firmę na początku procesu inwestycyjnego „Raporcie oddziaływania na środowisko”. Zgodnie z tym opracowaniem, w oparciu o Zezwolenie na budowę, rozpoczęliśmy realizację.

01 |

 • W ramach budowy Zakładu Przeróbki zaproponowaliśmy:
  • instalacje do wydobycia żwiru spod powierzchni wody, 
  • linie transportowe żwiru, 
  • instalację przeróbki,
  • układ magazynowania żwiru. 

  Rozmieszczenie poszczególnych węzłów instalacji wynikało nie tylko z ich miejsca w schemacie technologicznym, ale również z optymalizacji zagospodarowania dostępnego miejsca z uwzględnieniem minimalizacji wpływu na środowisko. 

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Nasze zadania jako firmy pełniącej funkcję Inżyniera Projektu to przede wszystkim:

 • nadzór nad skompletowaniem dokumentów; 
 • analiza i pomoc w odtworzeniu dokumentacji pochodzącej z różnych źródeł, (duża część urządzeń była adaptowana z instalacji pracujących wcześniej za granicą);
 • odbiór opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej;
 • przygotowanie oraz nadzór nad dokumentami dla urzędów opiniujących lub wydających zgodę na budowę i uruchomienie,
 • doradztwo przy wyborze firm dostarczających nowe urządzenia i firm montażowych, 
 • opiniowanie proponowanych w trakcie realizacji zmian projektowo-wykonawczych,
 • nadzór nad pracami wykonawczymi i uruchomieniem,
 • przeprowadzenie procedury odbioru i dopuszczenia do użytkowania.