EFRR kolor poziom rgb
ER-Gliceryna BienkowiceSzkielet MOSA-Zdmuchiwacze CR-OdpylaczCyklonowy-3 ElsenCzestochowa-WodaChlodzaca-z2

Zdmuchiwacze akustyczne

ZDMUCHIWACZE AKUSTYCZNE

Zdmuchiwacz akustyczny to bardzo skuteczne urządzenie, które skonstruowano w celu przeciwdziałania przyleganiu materiałów sypkich w urządzeniach do magazynowania oraz w technologiach je wykorzystujących.

Zdmuchiwacz akustyczny wytwarza wysokiej energii fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości. Źródłem wibracji jest membrana tytanowa, która wytwarza serię fal dźwiękowych. Fale te następnie wprowadzane są do zbiornika i dzięki zjawisku rezonansu powodują odczepienie się nagromadzonych cząstek od powierzchni.

ZASTOSOWANIA: ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE:
  • Kotły - czyszczenie rurek wymiennika
  • Filtry tkaninowe - zwiększona żywotnośc filtrów
  • Elektrofiltr - zastąpienie systemu drągów strzepujących
  • Silos - eliminacja powstawania tuneli i sklepień
  • Zbiorniki - zapobieganie oblepianiu ścian pionowych cząstkami
  • SCRy - oczyszczanie katalizatorów

 zdmuchiwacz zastosowanie1

Zdmuchiwacz zainstalowany na ścianie kotła.

zdmuchiwacze

 zdmuchiwacz zastosowanie2

Widok na wewnętrzna stronę zdmuchiwacza.

zdmuchiwacz 1

 zdmuchiwacz zastosowanie3

Widok zanieczyszczonej ściany sitowej.Działający zdmuchiwacz akustyczny zaprezentowano na filmie poniżej: