Dzięki pracy dysz pulsacyjnych zapewniliśmy skuteczne odspajanie materiału i ciągłość opróżniania filtra.

Rozwiązaliśmy problem zawieszania się pyłu drzewnego na ścianach filtra workowego.

Czas realizacji

Przed realizacją

Dostarczaliśmy klientowi projekt instalacji wraz z wytycznymi montażowymi. Służby serwisowe wykonały doprowadzenie sprężonego powietrza wraz z dwoma kolektorami do zasilania dysz pulsacyjnych. Dodatkowo przed montażem dysz klient zabudował nasza szafę sterowniczą wraz z doprowadzeniem wszystkich przewodów według wytycznych Polstage. Wszystkie prace wykonano jednego dnia podczas pracy systemu, bez konieczności zatrzymywania technologii.

 

Jedna zmiana – sobota

W tym czasie  przeprowadzony został montaż całej instalacji dysz pulsacyjnych wraz z podłączeniem do źródła sprężonego powietrza i zasilania elektrycznego. Uruchomiono instalację i przeprowadzono szkolenie dla klienta

 

01 |

Problem klienta

Pył drzewny zalegał na ścianach powodując nadmierne kumulowanie i zbijanie się materiału w efekcie czego podajnik ślimakowy nie był w stanie zebrać materiału do wysypu. Nagromadzony materiał powodował iż obsługa techniczna była zmuszona do ręcznego rozbijania nawisów udrażniania filtra już od włazów rewizyjnych.  Każde czyszczenie wymagało odstawienia filtra i stwarzało poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia pracowników czyszczących podajnik ręcznie.

 

Wyzwania

Pomimo iż materiał ma małą gęstość nasypową oraz nawet po wykonaniu nawisu jest dosyć łatwy do rozbicia to wyzwaniem było zoptymalizowanie rozmieszczenia dysz oraz wpasowanie się w panele i konstrukcje filtra. Nasza koncepcja przewidywała wykonanie dwóch kolektorów sprężonego powietrza tak by zapewnić optymalne połączenie dyszy z kolektorem za pomocną węża elastycznego. Przygotowaliśmy dwa osobne kolektory  technologiczne

Dodatkowym wyzwaniem był przebieg montażu instalacji dysz. Jedynym czasem, w którym  mogło nastąpił dłuższe odstawienie filtra workowego był weekend. Dlatego też zależało nam na tym, by montaż dysz i uruchomienie całej instalacji mogło odbyć się podczas krótkiego weekendowego odstawienia planowanego.

 

 

 • Cztery dysze pulsacyjnych VA-51C
 • Dwa kolektory sprężonego powietrza
 • Szafa sterownicza – trzy algorytmy pracy instalacji – które sterują czasem przerwy pomiędzy każdą akcją urządzenia
 • Dysze pulsacyjne VA51C
 • Elementy montażowe serii MPS
 • Szafa sterownicza z wykorzystaniem sterownika PLC Siemens LOGO
 • Wzmocnienia miejsc montażu dysz przy pomocy dodatkowych blach
 • Kolektory sprężonego powietrza dostosowane do warunków zakładowych

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

W procesie projektowania wykonaliśmy serię prób z materiałami na naszym stanowisku badawczym, co pozwoliło dokładniej określić parametry materiału oraz symulować ich uwalnianie za pomocą dysz pulsacyjnych. Wyniki tych przyczyniły się do powstania raportu przekazanego klientowi oraz filmu z prób, który jest dostępny na naszym kanale YouTube.

 

Wykorzystując wcześniejsze doświadczenia oraz pozyskane dane i analizę geometrii filtra, zaprojektowaliśmy:

 • ilość urządzeń,
 • optymalne miejsca ich montażu, 
 • algorytmy sterowania.

 

Poza analizą problemu, projektem i dostawą to naszym zadaniem był nadzór nad montażem instalacji. W pierwszej kolejności podczas pracy filtra workowego wykonane i zamontowane zostały kolektory sprężonego powietrza oraz zawieszona została szafa sterownicza. Następnie podczas odstawienia filtra pracownicy firmy naszego klienta wykonali dwa otwory w ścianach oraz zamontowali dysze wraz ze wzmacniającymi je blachami. Następnie instalacja uzbrojona w sprężone powietrze  została uruchomiona i przetestowana. Całość prac została wykonana podczas trwania jednej zmiany zakładowej.