Zapewniliśmy drożność w zbiorniku wagowym z mieszalnikiem, który obsługuje 3 różne materiały (siarczan potasu, regips i obornik indyczy). Trzy algorytmy pracy dysz pulsacyjnych gwarantują stałe zsypywanie materiałów  w zbiorniku.

Czas realizacji

2 dni 

Tyle czasu zajęło nam zamontowanie instalacji dysz pulsacyjnych. A wykonywaliśmy ją jednocześnie z dwoma dodatkowymi pracami na innych technologiach. 

 

Kilka tygodni

Tyle trwał proces zamówienia i czas wykonania projektu. Ścisła współpraca naszych projektantów ze specjalistami po stronie klienta, pozwoliła przygotować model technologii (klient nie dysponował tak dokładną dokumentacją). Dzięki temu mogliśmy prowadzić uzgodnienia online bez konieczności wykonywania  dodatkowych pomiarów przed montażem.

Problem klienta

Zbiornik wagowy z mieszalnikiem pracuje na liniii do produkcji nawozu. Transportowanych, ważonych i podawanych jest tam kilka materiałów o bardzo różnych właściwościach. To sprawiało, że problemy z blokowaniem się materiału były zmienne i każdorazowo wymagały interwencji pracowników. Materiały stosowane to: siarczan potasu z produkcji biodiesla, regips oraz obornik indyczy. Właściwości materiałów powodowały problemy z płynnością ich podawania oraz zsypywania ze zbiornika w wyniku tworzenia się nawisów, które zaburzały pracę tensometrów. 

 

Wyzwania

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie instalacji, która będzie skutecznie rozwiązywać różne typy problemów generowanych przez różne materiały. 

 

Siarczan potasu i regips są materiałami sypkimi o dużej gęstości, lepkości i tendencji blokowania zawężających się wysypów. Z kolei obornik indyczy jest materiałem lżejszym o niejednorodnej frakcji z włóknami, które plącząc się, potrafią bardzo skutecznie zatkać wylot zbiornika. 

  • Instalacja oparta o 2 dysze pulsacyjne VA51SS oraz 2 dysze pulsacyjne VA06SS zabudowane na 2 poziomach dla pełnego udrożnienia części wysypowej oraz doczyszczania powierzchni ścian pionowych. 
  • Zaprogramowanie 3 różnych algorytmów pracy dysz (łagodny, optymalny i agresywny) – o wyborze opcji decydują pracownicy utrzymania ruchu w zależności od aktualnych parametrów materiału. 
  • Dysze pulsacyjne VA-06SS
  • Dysze pulsacyjne VA-51SS
  • Elementy montażowe serii  MPN
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

W procesie projektowania wykonaliśmy serię prób z materiałami na naszym stanowisku badawczym, co pozwoliło dokładniej określić parametry materiałów oraz symulować ich uwalnianie za pomocą dysz pulsacyjnych. 

Wykorzystując wcześniejsze doświadczenia oraz pozyskane dane i analizę geometrii zbiornika, zaprojektowaliśmy ilość urządzeń, optymalne miejsca ich montażu oraz algorytmy sterowania. Urządzenia i akcesoria montażowe, które narażone są na stały kontakt z materiałami korozyjnymi wykonaliśmy ze stali kwasoodpornej.

01 |