Małe instalacje obsługujące pozornie sypkie i drobne materiały potrafią przysparzać znaczne problemy. Tworzywo sztuczne jakim jest powierzchnie stosowany EPS czyli polistyren ekspandowany w postaci drobin jest materiałem śliskim jednak zawartość szerokiego spektrum frakcji stwarza idealne warunki do przylegania w newralgicznych miejscach instalacji. Dzięki znanej instalacji dysz przez naszego klienta, zdecydował się na zastosowania bardzo małej instalacji, jednak w zupełności wystarczające i skutecznej, zastępując łączenie dna wibracyjnego z konwencjonalnym uderzaniem młotem.

Czas realizacji

Przed montażem

Nasze zadanie polegało nie tylko na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji dyz pulsacyjnych ale również na wykonaniu nowego stożka silosu, w którym znajduje się materiał. Nowy stożek pozbawiony jest pozbawiony uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek udrażniania go młotami, dna wibracyjnego oraz poprawiony jest kąt zsypu.

Prefabrykacja stożka przewidywała również warsztatowe przygotowanie elementów montażowych spawanych dla dwóch dysz pulsacyjnych.

Przed montażem na obiekcie zamontowany został również kolektor sprężonego powietrza, szafa sterownicza, a także wykonane doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza instalacji elektrycznej zasilającej szafę sterowniczą.

 

Montaż

W związku z tym, że instalacja jako część ciągu technologicznego stanowi istotny punkt, a nie było odstawienia całej linii to wszystkie działania musieliśmy wykonać w ciągu jednej zmiany. Przeprowadzenie działania mającego na celu demontaż istniejącego stożka, montaż nowego oraz montaż dysz pulsacyjnych wykonaliśmy w 5h.

Wcześniejsze przygotowania oraz sprawne działania ekip na zakładzie spowodowały, że prace przebiegły w sposób wzorowy i bezproblemowy. W ciągu niespełna jednej zmiany uruchomiona została instala dysz pulsacyjnych wraz ze szkoleniem obsługi.

Problem klienta

Wąskim gardłem przesypu był zarówno podajnik celkowy, kompensator z tworzywa sztucznego, który ponadto jest elementem przejścia geometrii wysypu z okręgu na prostokąt. Dodatkowym utrudnieniem opróżniania stożka był zbyt łagodny kąt powierzchni bocznej.

 

Wyzwania

Biorąc pod uwagę, że ciąg technologiczny klienta by w stanie budowy oraz że silos znajduje się na zewnątrz to jedyna presją czasową były warunki atmosferyczne. DOdatkowym utrudnieniem była izolacja silosu, a konkretnie tylko niewielkie odsłonięte jej fragmenty pozwalające na niewielki margines manipulacji otwornicą. Poza tym montaż całej instalacji przebiegł w sposób sprawny oraz bezproblemowy.

 

  • Wizja lokalna, testy materiału, projekt nowej części stożkowej wraz z jej wymianą
  • Instalacja dysz pulsacyjnych umieszczona stożku silosu (2 dysze VA-06SS)
  • Uruchomienie i dostosowanie algorytmu działania dysz do panujących warunków przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza
  • Dysze pulsacyjne VA-06SS
  • Specjalne elementy montażowe wykorzystujące elementy serii MPN – elementy montażowe spawane
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Wykorzystując nasze doświadczenie w projektowaniu oraz wiedzę na temat przepływu materiałów sypkich dobraliśmy optymalne rozwiązanie usprawniające przepływ niewielką ingerencją w istniejące urządzenie.

Przetestowanie materiału w naszym laboratorium pozwoliło dodatkowo poznać właściwości materiału oraz precyzyjniej dobrać poszczególne elementy instalacji pozwalające usprawnić produkcję.

 

01 |