Nasz kolejny klient w związku z rozbudową swojej instalacji, znając dotychczasowe problemy zwrócił się z zapytaniem na wykonanie instalacji dysz pulsacyjnych na zupełnie nowym silosie – działanie prewencyjne. Dzięki rozsądnemu podejściu w myśl zasady lepiej jest zapobiegać niż leczyć wykonaliśmy kompleksową usługę związana z projektem oraz samym montażem instalacji dysz pulsacyjnych. Prewencja to istotny składnik oszczędności inwestycyjnych.

Czas realizacji

Przed montażem

Dzięki dobrej współpracy z naszym klientem oraz firmami mu podległymi na terenie zakładu, przygotowany został nam nam w pełni plac montażu, dostęp do miejsc wykonania otworów, rusztowania oraz miejsce na szafę elektryczną.

 

Montaż

Wykonanie 8 otworów w stali nierdzewnej o grubości 8mm w ograniczonej przestrzeni wokół izolacji silosu. Montaż elementów montażowych skręcanych jak i montaż dyszy wraz z podłączeniem.

Przygotowana wcześniej szafa sterownicza została zamontowana na jednym ze słupów konstrukcyjnych silosu. Zawieszony został również dwuczęściowy kolektor sprężonego powietrza wraz z manometrem oraz presostatem.

Całość naszych działań można było zamknąć czasowo w ciągu dwóch zmian.

 

Problem klienta

Problemy klienta z materiałem, który ma znajdować się w nowym silosie są bardzo dobrze znane z wcześniejszych ciągów instalacji. Materiał bardzo drobny, tłusty oraz wykazujący dużą higroskopijność. Materiał ma tendencję do zbijania się i zawieszania na ścianach.

Ponadto w związku iż silos posadowiony jest na zewnątrz jego zewnętrzna powierzchnia pokryta jest matami grzewczymi oraz izolacją. Uniemożliwia to mechaniczne ostukiwanie silosu oraz bezkolizyjne dodawanie urządzeń w trakcie trwania procesu technologicznego.

Nasze wcześniejsze testy materiału oraz doświadczenie pozwoliło na rozmieszczenie dysz w optymalnych miejscach pozwalających na zapewnienie ciągłości przesypu.

 

 

Wyzwania

Biorąc pod uwagę, że ciąg technologiczny klienta by w stanie budowy oraz że silos znajduje się na zewnątrz to jedyna presją czasową były warunki atmosferyczne. DOdatkowym utrudnieniem była izolacja silosu, a konkretnie tylko niewielkie odsłonięte jej fragmenty pozwalające na niewielki margines manipulacji otwornicą. Poza tym montaż całej instalacji przebiegł w sposób sprawny oraz bezproblemowy.

 

  • Wizja lokalna, rozmowy z obsługą jak i ustalenie miejsc montażu dysz pulsacyjnych;
  • Instalacja dysz pulsacyjnych umieszczona stożku silosu (8 dysz VA-51C)
  • Uruchomienie i dostosowanie algorytmu działania dysz do panujących warunków przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia sprężonego powietrza
  • Dysze pulsacyjne VA-51C
  • Specjalne elementy montażowe wykorzystujące elementy serii MPS – elementy montażowe skręcane
  • Szafy sterownicze oparte o przekaźniki programowalne Siemens LOGO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Wykorzystaliśmy doświadczenie z realizacji związanych z transportem tworzyw sztucznych oraz przeprowadziliśmy analizę materiału w naszym laboratorium.

Projekt instalacji obejmował przede wszystkim dedykowany montaż systemu dysz pulsacyjnych jak i systemu sterowania lokalnego.

 

 

01 |