Korozyjność metali jest zjawiskiem niewątpliwie niepożądanym, jednak woda nie tylko na metal może mieć zły wpływ. Niekorzystnie oddziałuje również z gumowymi elementami zaworów impulsowych. Dlatego niezwykle istotnym jest by zarówno zapobiegać przedostawaniu się wykroplonej wody ze sprężonego powietrze, ale również prewencyjnie zabezpieczać układ przed jej gromadzeniem się w instalacji. Rozwiązaniem działań prewencyjnych jest automatyczny zrzut kondensatu.

Czas realizacji

Przed montażem

Przygotowując się do działania sprefabrykowane został powtarzające się układy elementów odwodnienia, podłączenia czujników i zaworów w nowy układ zawierający czujniki poziomu cieczy oraz zawór elektromagnetyczny. Przygotowane zostały również powtarzające się układy sterowania tak by na miejscu wystarczyło tylko wpiąć przewody sygnałowe.

 

Montaż

Zamontowanie układu odwodnienia nastąpiło dwuetapowo. Pierwszy etap odbywał się w trakcie trwania przeglądu serwisowego dysz wtedy też rozprowadzone zostały przewody elektryczne oraz zamontowane zostały układy odwadniające do kolektorów. Drugim etapem było zainstalowanie elementów sterowania oraz podłączenie elektryczne układ. Całość działania sprawnym działaniem można oszacować na czas krótszy niż jedna zmiana.

 

 

Problem klienta

Powszechnym problemem niewielkich układów sprężania powietrza jest niezupełne odseparowanie wykroplonej wody. Ponieważ dla instalacji dysz pulsacyjnych zainstalowanych na zasobnikach węglowych wykorzystywana jest osobna sprężarka z własnym buforem, a nie układ zakładowego przygotowania powietrza to problem odwodnienia był dosyć uciążliwy. Ciągłe pojawianie się wody w układzie powoduje nie tylko korozję kolektorów, ale również niekorzystnie wpływa na zawory impulsowe, a w szczególności na membrany zaworów. Jest to przyczyną potrzeby częstych serwisów i wymian zużytych elementów.

 

 

 

  • Pomiar poziomu cieczy
  • Przekaźniki czasowe
  • Zawór odwadniający sterowany odpowiedni ze względu na poziom cieczy jak i okresowo prewencyjnie przez przekaźniki czasowe
  • Uruchomienie i dostosowanie czasu sprawdzania i otwarcia zaworów.
  • Czujniki poziomu cieczy wraz ze sterownikiem
  • Przekaźniki czasowe pozwalające na zezwolenie i kontrolę stanu otwarcia zaworów
  • Zawory impulsowe ASCO

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Prefabrykacja indywidualnych układów odwodnienia zawierająca czujniki poziomu cieczy oraz zawory elektromagnetyczne.

Sterowanie odwodnieniem dwustopniowe – w zależności od poziomu cieczy jak również czasowo – prewencyjnie

Poprowadzenie przewodów sterowniczych oraz sygnalizacja pracy instalacji na istniejących  szafach sterowniczych.

 

 

 

01 |