EFRR kolor poziom rgb
ER-Gliceryna BienkowiceSzkielet MOSA-Zdmuchiwacze CR-OdpylaczCyklonowy-3 ElsenCzestochowa-WodaChlodzaca-z2

Dysze pulsacyjne Airsweep®

 INSTALACJE OCZYSZCZAJĄCE POWIERZCHNIE ZBIORNIKÓW I SILOSÓW, UŁATWIAJĄCE ZSYPYWANIE SIĘ MATERIAŁÓW SYPKICH

System dysz pulsacyjnych Airsweep® może służyć do:

  • usuwania problemów związanych z magazynowaniem i przepływem materiałów sypkich w zbiornikach (również w strefach zagrożonych wybuchem za pomocą gazu obojętnego)
  • czyszczenia powierzchni zbiornika
  • dosuszenia składowanego materiału
  • neutralizowania atmosfery wybuchowej w zbiornikach
  • tłumienia zarzewia lub powstałego pożaru w zbiornikach z palnymi materiałami sypkimi

Dysze są przeznaczone do odrywania wszelkich zablokowanych materiałów przez wykorzystanie krótkiego uderzenia (0,25 sekundy) sprężonego powietrza wzdłuż ściany wewnętrznej zbiornika.

Typowe problemy związane z przepływem materiałów sypkich:

problemy z przeplywem

I – Brak przepływu przy ściankach
II – Tworzenie się sklepień łukowych
III – Tunel przepływowy
IV – Tworzenie się przestrzeni martwych

Podczas jednego impulsu, warstwa materiału ulega erozji w nadciśnieniu powietrza. Odpowiedni interwał między impulsami i prawidłowe położenie dysz pozwala na bezproblemowy i regulowany przepływ materiału sypkiego przy minimalnym zużyciu powietrza. Konieczne do prawidłowego działania nadciśnienie sprężonego powietrza wynosi 0,60 MPa.

Zużycie sprężonego powietrza wynosi ok. 71 litrów na jeden impuls. Zalecana długość trwania pojedynczego uderzenia, to zaledwie 0,25 s. Opóźnienie czasowe pomiędzy poszczególnymi dyszami powinno być ustalone zgodnie z rzeczywistymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi danego materiału sypkiego.

Z przykładowym sposobem montażu dysz pulsacyjnych można się zapoznać na filmie poniżej:


zbiornik nowy