EFRR kolor poziom rgb
ER-Gliceryna BienkowiceSzkielet MOSA-Zdmuchiwacze CR-OdpylaczCyklonowy-3 ElsenCzestochowa-WodaChlodzaca-z2

Doradztwo i consulting dla energetyki i ciepłownictwa

Analizując ciągłe potrzeby rynku energetycznego w zakresie nowych rozwiązań technicznych, przygotowujemy propozycje modernizacji lub wymiany istniejących urządzeń i instalacji.

 

Przykładowe realizacje:

 

Prototyp instalacji dynamicznego odpylania spalin w Ciepłowni Rydułtowy

Zakres wykonanych działań:
 • Opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej i realizacyjnej wraz z dokumentacją jakościową i uruchomieniową
 • Wykonanie i kompletacja urządzeń
 • Montaż
 • Uruchomienie i regulacja parametrów pracy
 • Przekazanie do eksploatacji
You need flash.

 

 

INSTALACJA DO POBIERANIA PRÓBEK Z RUROCIĄGU CIŚNIENIOWEGO OLEJU
OPAŁOWEGO W ELEKTROWNI DOLNA ODRA W SZCZECINIE


Zakres działań:

 • Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego
 • Wykonanie projektu i uzgodnienie go z zamawiającym w branży instalacyjnej i elektrycznej
 • Wykonanie warsztatowe elementów
 • Montaż u klienta
 • Próby ruchowe
 • Testy funkcjonalne
 • Przekazanie zamawiającemu
You need flash.